Ontstaan v/d tuin

Na het stopzetten van de melkveebedrijvigheden in 1994 werd begonnen met aanleg van de tuin aan de noordzijde van de gebouwen. Zie foto's 1994. 

Het volgende jaar (1995) werd eveneens begonnen met de renovatie van het woongedeelte en de verbouwingen van de stal en schuur.

In het voorjaar van 1996 werd ook de nieuwe toegangsweg in kasseien aangelegd en werd verder de buitenaanleg afgewerkt.

Begin oktober 1996 werden de vernieuwde woning en gebouwen in gebruik genomen.

In november 1996 volgde dan de inhuldiging van 'Hof ter Stokere' met de onthulling van het nieuwe naambord aan de voordeur.

Tussendoor werd ook de tuin aan de zuidzijde aangelegd.

Op  4 augustus 1998 werd de eerste Open tuindag gehouden (Foto's 1998) en deze werd jaarlijks overgedaan op de eerste zondg in augustus.

De 20° Open tuindag vond plaatst op Zondag 6 augustus 2017 (Foto's 2017).

 

 

 

22°

OPEN TUINDAG

op zondag

4 augustus 2019

 

m.m.v.

Sa'Taq'a

 

met tento Landbouwalaam en aanverwante.
Thema
"Van Geluid naar Beeld"  van het prille begin met de grammofoon tot televisiekas en al wat daar tussen evolueerde. 

 

Trefdag voor Kempens Hoen.

 

Tento Zilver en Gouden Campines.

 

Ruilmoment Campines, oude en jonge dieren en broedeieren.

 

 

Wenst u graag

‘Hof ter Stokere’

een bezoek te brengen ?

U bent van harte welkom op afspraak. Via mail is steeds handig... De toegang is gratis...